Category Archives: YOGA & THIỀN

Các phương pháp thực hành toàn diện và toàn diện về tâm trí như yoga và thiền chánh niệm ngày càng trở nên phổ biến và có lợi khi đề cập đến các vấn đề sức khỏe tâm lý và thể chất. Trên thực tế, yoga & thiền được coi là các kỹ thuật giảm căng thẳng có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta liên quan đến các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, cuối cùng dẫn đến giảm bớt đau khổ và gắn bó với kết quả cuộc sống